CHRISTER SANDELIN

Här kan du se alla låtar av Christer Sandelin som har legat på topplistorna.

7 låtar på Svensktoppen

1
1
17
YouTube
5
5
7
YouTube
7
YouTube
7
7
5
1992
YouTube
4
4
9
YouTube
10
YouTube

11 låtar på Tracks

16
16
3
Bild saknas
1986
YouTube
13
13
2
1989
YouTube
1
1
9
YouTube
2
2
5
YouTube
17
17
2
1990
YouTube
14
YouTube
16
16
3
YouTube
11
11
5
1992
YouTube
11
11
4
YouTube
19
YouTube
3
3
10
YouTube

Följ NostalgiListan på Facebook